Ανοιγόμενα

Κουφώματα Αλουμινίου SMARTIA S67

  pdfS67 Κατάλογος

  

Περιγραφή

Το SMARTIA S67 αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο ανοιγόμενο σύστημα της Alumil, το οποίο συνδυάζει υψηλή θερμομόνωση μαζί με υψηλή κατασκευαστική ευελιξία και εξαιρετικό σχεδιασμό.

  • Βασικό πλάτος συστήματος 67 mm.
  • Υψηλή θερμομόνωση με Uw=1,446 W/m2K
  • Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72 mm και 93 mm με τη χρήση κανονικού φύλλου.
  • ∆ιαθέσιµο σε διαφορετικά design: ίσιο, καµπύλο
  • ∆υνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 150 Kg
  • Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά. 
  • Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης

 BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates