Συρόμενα

Συρόμενα Κουφώματα Αλουμινίου S700

S700 3 2  S700 7

 

Περιγραφή

To S700 είναι το κορυφαίο ανασυρόμενο σύστημα για πολύ μεγάλα ανοίγματα, με εντυπωσιακά και εκτός ανταγωνισμού χαρακτηριστικά.

  • Πολύ μικρό ύψος φύλλου 84mm και πλάτος 70mm
  • Κεντρικό προφίλ-γάντζος επαλλήλου πλάτους μόνο 47mm, για μέγιστη ορατότητα, και ενισχυμένα προφίλ για δυνατότητα κατασκευών ύψους έως 3,00m
  • Κρυφό κατωκάσι που ενσωματώνεται στο δάπεδο
  • Έξυπνο σύστημα απορροής υδάτων με εξαιρετικές επιδόσεις και κάτω από ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Ειδικό εξάρτημα απορροής κάτω από τα κεντρικά προφίλ-γάντζοι επαλλήλων συρομένων, που διατηρεί την υδατοστεγάνωση
  • Ειδικά διελασματικά πολυαμίδια 20mm, που αποτρέπουν την εμφάνιση του φαινόμενου της «μπανάνας», στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
  • Υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης (Uw έως και 1,3 W/m2k)
  • Δυνατότητα χρήσης του ίδιου οδηγού περιμετρικά του ανοίγματος δίχως να επηρεάζονται οι εξαιρετικές επιδόσεις του συστήματος